Operations and technicians

Team Lead for Maintenance Execution AVV/HCV/SMV

Forestil dig en fremtid, hvor du leder et team, der er ansvarlig for udførelsen af vedligehold på tre kraftvarmeværker

I denne rolle vil du være ansvarlig for at sikre en optimal gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver udført af interne teknikere med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, kvalitet, økonomi og tid. Du vil få ansvaret for i alt 15 teknikere.

Velkommen til Maintenance Execution
Du bliver del af Maintenance Execution AVV/HCV/SMV, hvor du sammen med dine kolleger bliver del af en afdeling, der er ansvarlig for udførelse af vedligehold på vores danske kraftvarmeværker. Afdelingen er en del af vores Bioenergy-område. Du vil indgå i ledergruppen sammen med lederkolleger fra de øvrige værker. I dagligdagen vil du referere til afdelingslederen for Maintenance Execution AVV/HCV/SMV.

I jobbet vil du:

  • lede den fortsatte udvikling af vores nululykkeskultur og være rollemodel for arbejdsmiljøarbejdet
  • udvikle og tilpasse afdelingens og medarbejdernes kompetencer i forhold til værkets behov
  • sikre compliance ift. gældende regler, procedurer og processer i forbindelse med udførelse af vedligehold
  • implementere forandringer i afdelingen i samarbejde med ledelsen.

For at få succes i denne rolle forventer vi, at du:

  • har en teknisk uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau og kendskab til diverse relevant lovgivning såsom maskindirektivet, stærkstrømsbekendtgørelsen, arbejdsmiljølovgivning og lignende
  • formår at skabe gode relationer til dine medarbejdere, ledelseskolleger og både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • har erfaring inden for ledelse af drift og vedligehold
  • har erfaring med og teknisk indsigt i vedligeholdelse af anlæg inden for el- og varmeproduktion
  • har gode engelskkundskaber, da vores koncernsprog er engelsk.

Få et job, der gør en forskel
Ørsted er global leder inden for havvindenergi og er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab. Vi går forrest i omstillingen til grøn energi, og vi investerer derfor betydeligt i personlig og professionel udvikling af vores medarbejdere. Hos os får du mulighed for at udnytte dit fulde potentiale, og du vil opleve et mangfoldigt og dynamisk arbejdsmiljø med stort fokus på samarbejde.

Form fremtiden med os
Send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest den 11 April 2021, da vi løbende indkalder til samtaler.

Du er velkommen til at kontakte Thomas Falk Thuesen, Senior Manager, på +4599556816, hvis du vil vide mere om stillingen.